Bozulan Bir Bilgisayarın Tamir Süresi Ne Kadardır?

Bozulma bir cihazda oluşabilecek istenmeyen durumlar arasında yer alır. Özellikle bilgisayarlarda bozulma oluşması iş aksamalarına yol açar. Bozulan Bir Bilgisayarın Tamir Süresi Ne Kadardır? Kullanıcılar için önemli konular arasında yer alır.

Bilgisayarlar günümüzde en çok kullanılan teknolojik cihazlar arasındadır. Bu tür elektronik aletlerin çalışma kapasitelerine ya da kullanılan teknik malzeme kalitesine bağlı olarak da kullanım ömrü olması kaçınılmazdır. Teknolojik gelişmelerin hızlı bir seyir izlemesi de bilgisayarlarda ortaya çıkan teknik yetersizliklerin giderilmesi için parça değişimini gerekli kılabilir. Bunun yanında bilgisayarların teknik özellikleri yapılan işe bağlı olarak tercih edilmelidir.

Bozulan bir bilgisayar garanti kapsamında ise yetkili teknik servise götürülür. Malın tamir süresi tüketici kanununa göre 20 iş gününü geçememektedir. Tamir işlemi 10 iş günü içinde yapılamadığında kullanıcıya malın benzeri bir ürün geçici olarak verilmek zorundadır. Garanti süresi içinde arızalan bir ürünün tamirde geçen süresi garanti süresine ilave edilir.

Bilgisayarlarda Garanti Kapsamı ve Tamir Süresi

Bilgisayarlar teknolojik cihazlar olarak çeşitli mesleklerde kullanılırken kurumsal ve bireysel kullanıcılar için gerekli olmaktadır. Günümüzde birçok işlem bilgisayarlar sayesinde daha kolay yapılabilmektedir. Mimari çizimler, dijital oyun tasarımları, muhasebe işlemleri, ticari faaliyetler ya da öğrencilerin ödev yapma ihtiyacı karşısında bilgisayarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bozulma ya da çeşitli nedenlerle oluşan arıza ve kırılma gibi durumlarda Bilgisayarlarda Garanti Kapsamı ve Tamir Süresi önemli hale gelir.

Yeni alınan bilgisayarlarda ortalama garanti süresi 2 yıl olurken garanti kapsamında yer alanlara dikkat edilmesi gerekir. İki yıllık garanti kapsamında olan bilgisayarlar için tüketiciler bozulma durumu karşısında ücretsiz tamir imkânı elde eder.

Bu süreçte işçilik masrafı ya da parça bedeli gibi fiyatlandırılmaların yapılmadığı görülür. Kullanıcı kaynaklı bir arıza oluşmaması durumunda sorumluluk satıcı, üretici ve ithalatçı firmaların ortak sorumluluğunda ele alındığından garanti kapsamı bilgisayarlar açısından önemlidir.

Bilgisayarlar tamire yetkili teknik servise götürüldüğünde bu servislerin kendilerine tanınan yasal süre içerisinde tamir işlemini yapması gerekir. Kanunlarla belirlenen yasal tamir süresi 20 iş günüdür. Süresi içerisinde tamir edilemeyen cihazlar için uygulamada bazı işlemlerin yapılması gerekir. Malın bedeli iade edilebilirken 30 gün içerisinde malın yenisi ile değiştirilmesi de talep edilebilir.

Tüketicinin taleplerinin yerine getirilmesi gerekirken garanti kapsamında olan cihazlar için bu durum geçerlidir. Kanuna göre değişim hakkı satıcının inisiyatifine bırakılırken diğer durumların satıcı, üretici ve ithalatçı firmanın ortak sorumluluk alanında olduğu görülür.

Bilgisayar Arızalarında Kullanıcı Hatası

Bilgisayarların yasal süresi içerisinde garanti kapsamında olmasına bağlı olarak arıza durumlarında teknik servise gidilmesi gerekir. Teknik servisin yetkili olması burada önemli bir ayrıntıyı teşkil eder. Bilgisayar Arızalarında Kullanıcı Hatası ile karşılaşıldığında garanti kapsamında yer alıp almayacağı da merak edilir.

Tüketiciden kaynaklanan hataların olması durumunda bilgisayarların tamiri gerçekleştiğinde ücretsiz onarım yapılamamaktadır. Bunun yanı sıra tüketicinin bedel isteme ya da ürün değiştirme talepleri de olumsuz karşılanır.

Yetkili teknik servislerin bir rapor hazırlayarak bilgisayardaki arızanın nedenini belirtmesi gerekirken bu durum kullanıcı hatasından kaynaklanıyor ise raporda yer alması gerekir. Tüketici, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmak istediğinde bilirkişi talebini de sunabilir. Bilirkişi raporun geçerliliğini araştırdığında ise sonuçlara bağlı olarak karar verilir.

Bilgisayarda oluşan bir hata nedeni ile tüketiciye verilen rapora itiraz etmek isteyen kullanıcılar uyuşmazlığa istinaden tüketici hakem heyetine başvuru yapabilmektedir. Bu durumda ise e-devlet uygulaması üzerinden Tüketici Hakem Heyeti’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Garanti Şartları Nelerdir?

Kullanıcılar açısından bilinmesi gerekenler arasında Garanti Şartları Nelerdir? Sualinin cevapları da yer alır. Buna göre garanti süresi malın teslimi ile başlar ve 2 yıl olarak belirlenir. Malın bütün parçaları da dahil olmak kaydıyla tamamı garanti kapsamında yer alır. Satılan malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda ise tüketici sözleşmeden dönme, satış bedelinde indirim talep etme, ücretsiz onarım, ürünü ayıpsız olan misli bir başka ürünle değiştirme haklarından herhangi birini kullanabilir.

Tamir edilecek olan bir ürünün garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması durumunda ya da tamir için gerekli olan azami sürenin aşılması durumunda tüketici malın bedelinin iadesini talep edebilir. Bunun yanında ayıp oranında bedel indirimi, mümkünse malın ayıpsız olan misli ile değişimini isteyebilir.

Tamirin mümkün olmadığının raporla belirlenmesi gerekli olurken bu durumda yukarıdaki koşullar geçerli olur. Satıcı tüketicinin talebini reddedememektedir. Tüketicinin talebinin koşullar sağlandığında yerine getirilmesi zorunlu olurken isteği yerine getirilmeyen müşteri için satıcı, üretici ve ithalatçı firma müteselsilen yani zincirleme olarak durumdan sorumlu tutulur.

Etiketler: Tamir Sürecinde Bş